Назад

БТПП: Подкрепяме процедура за изменение на текстове в законодателството за гориватаБТПП, след редица възражения от свои членове, още на 4 януари изпрати писмо до Министерството на икономиката с предложения за конкретни промени в  Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Това съобщи Цветан Симеонов, председател на БТПП, по време на заседанието на Националния икономически съвет и представи обосновка, че приетият закон ще причини значителни и неоправдани загуби. Палатата адмирира последвалото решение на Министерски съвет от 9 януари за отлагане влизането в сила на закона с 6 месеца.

На заседанието бе разгледана и възможността за въвеждане на нов финансов механизъм за компенсация на индустриалните потребители на ток заради разходите за въглеродни емисии, които повишават цената на ел. енергията. Цветан Симеонов изрази своята принципна подкрепа за  компенсирането, като се обяви за търсенето на балансирана позицията при определяне на параметрите.  На заседанието се взе решение за сформиране на работна група от представители от няколко министерства и бизнес организации, която да изготви анализ на нормативната уредба и предложи вариант за въвеждане на финансов механизъм за компенсиране на индиректните разходи за емисии на парникови газове в цената на електроенергията за индустриалните отрасли и подотрасли, изложени на значителен риск от изтичане на въглерод. Предложения към работната група може да изпращате в БТПП на E-mail: O.Chugunska@bcci.bg


14.01.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад