Назад

БТПП взе участие в общественото обсъждане на бюджета на Столична общинаУвеличение на данъчните приходи отчете Столична община по време на обществено обсъждане на проекта за бюджет за 2019 г. В дискусията взеха участие общински съветници, заместник-кметове, главният архитект на София и представители на неправителствени организации. Представител на БТПП също взе участие в дискусията.

По време на обсъждането стана ясно, че приходите на общината за последните 5 години растат. Като основна причина за отбелязания ръст бяха изложени по-голямата събираемост в съчетание с икономически растеж.

Заместник-кметът по направление “Финанси и стопанска дейност” Дончо Барбалов представи дейностите, които стоят зад планираните приходи и разходи на София. Над 1.6 млрд. лв. разходи за 2019 година е заложила Столична община в своите разчети, като спрямо 2018 г. те са с 67 млн.лв. повече. Собствените приходи на Столична община се очаква да стигнат 697 млн.лв. през 2019 г.

Според проектобюджета БВП на глава от населението в рамките на територията на Столична община е 26.7 хил.лв, което е значително над средното за страната, а коефициентът на заетост е 72.5% при 63.4% за страната.

БТПП отчита като положителен факта, че не се предвижда увеличение на местните данъци през 2019 г. и изразява удовлетвореност от дейностите, които Столична община извършва за функциониране и подобряване на градската среда. За развитието и подобряване на бизнеса в общината БТПП обръща внимание на важни индикатори, а именно развитие на модерни индустриални зони, както и въвеждане на принципа „замърсителят плаща“ при таксата за битови отпадъци.

През изминалата година Международната рейтингова агенция S&P Global Ratings повиши перспективата за кредитния рейтинг на София от стабилна на положителна. Дългосрочният кредитен рейтинг на столицата е BBB- и е в групата на „инвестиционните рейтинги“. 


15.01.2019 г.

Още новини:

Видео:

Назад