Назад

БТПП проведе международен форум в областта на „кръговата икономика”БТПП бе домакин на международен форум на заинтересованите страни в областта на „кръговата икономика“. Форумът се състоя в рамките на проект MOVECO, осъществяван с участието на БТПП. Проектът има за цел да насърчи прехода от линейна към „кръгова икономика“ в страните от Дунавския регион.

Форумът привлече интереса на над двадесет български участници, сред които имаше представители на МСП, държавната администрация, Българската асоциация по рециклиране, Асоциацията на еколозите от общините в България, висши училища, научни организации и медии.

Събитието беше официално открито от председателя на БТПП Цветан Симеонов. В своето слово Симеонов акцентира върху нарастващата значимост и ползите за бизнеса от прехода към „кръгова икономика”. Председателят заяви категоричната подкрепа и посочи усилията, които БТПП полага за внедряване на модела на „кръговата икономика”.

Форумът продължи с презентации на водещия партньор по проекта – Словенската търговско-промишлена палата, които представиха исторически преглед на законодателството в областта на „кръговата икономика“ и развитието на новите материални потоци.

Представител на Министерството на околната среда и териториалното планиране на Словения обърна специално внимание на транснационалната стратегия и пътните карти, които ще бъдат изработени от партньорите в рамките на проекта.

След презентациите, участниците в събитието проведоха работа по групи, като обсъдиха казус, свързан с хипотетична забрана за износ на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Всяка от групите трябваше да посочи възможните проблеми и решенията, пред които биха били изправени потребители, проектанти, производители и рециклиращи компании при една такава евентуална забрана. В края на събитието участниците се обединиха около мнението, че проблемите от една подобна забрана могат да бъдат решени с общите усилия на всички заинтересовани страни, промени в законодателството и прилагането на принципите на „кръговата икономика”.

Събитието беше съпроводено от двудневна работна среща на партньорските организации по проекта, в която взеха участие двадесет чуждестранни експерти  от осем страни – Германия, Австрия, Словения, Словакия, Унгария, Румъния, Хърватия и Сърбия.

По време на работната среща партньорите обсъдиха текущите и предстоящи дейности по проекта. Сред основните теми бяха постигнатият напредък по изготвянето на пътните карти и транснационалната стратегия, възможностите за потребителите на специално разработената онлайн платформа и предстоящите пилотни обучения за МСП.

Повече информация за проект MOVECO можете да намерите на страницата на БТПП и на уебсайта на проекта.


10.12.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад