Назад

Регионална кръгла маса: „Канада – България: СЕТА – Икономическо партньорство за повече бизнес възможности“, Пловдив, 05.12.2018Българската търговско-промишлена палата, съвместно с Канадско-българската бизнес мрежа и Националната бизнес мрежа организират Регионална кръгла маса: „Канада – България: СЕТА – Икономическо партньорство за повече бизнес възможности“. Събитието e под егидата на Канадското посолство в Букурещ, акредитирано за България и ще се проведе на 5 декември 2018 от 9:30 часа в Дом на културата „Борис Христов“, гр. Пловдив.

Кръглата маса има за цел да предостави информация относно търговските взаимоотношения между България и Канада, Всеобхватното икономическо и търговско споразумение – СЕТА, предизвикателствата пред Българя и МСП, ползите от единния пазар, бизнес климата в Канада, възможностите за българските фирми на канадския пазар и конкретни условия за внос и износ на стоки и услуги ЕС - Канада.

Споразумението СЕТА предоставя на компаниите от Европа нови възможности, достъп до един малко използван пазар до сега, с изключително благоприятна икономическа среда, която е предпоставка за отлично сътрудничество. По предварителни оценки реализираните икономии от европейските и канадските компании за една година от влизането в сила на споразумението СЕТА възлизат на 40%. С премахването на почти всички мита споразумението дава тласък на търговските взаимоотношения между ЕС и Канада и предлага висока правна сигурност на експортно ориентираните компании от ЕС. По данни на Европейската комисия през изтеклата година износът на стоки по много европейски експортни позиции бележи впечатляващо увеличение.

Проявяващите интерес могат да заявят своето участие в БТПП, Дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“ на e-mail: m.markova@bcci.bg или тел.: 02/8117 494, 8117 421. Участието е безплатно. Работни езици на форума: български - английски език с осигурен превод.

 

Приложения: Писмо- покана

Проекто - програма

 


03.12.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад