Назад

Регионален форум GS1 в Европа 2018

Третият ден премина под формата на пленарни сесии, чиято тематика беше създаването на общ модел за събирането и споделянето на основни данни за продуктите на европейско ниво и как GS1 може да бъде полезна. Стандартите GS1 бяха визуализирани чрез модела ”onion”, състоящ се от ядро и външни пластове, като ядрото се състои от информация достатъчна продукта да бъде валидиран чрез неговия GTIN номер. Следващите пластове обхващат регионални и национални изисквания.

В обсъждането за необходимостта от внедряването на модела се включиха представители от МETRO, MARS, и AIM (European Brands Association). Всеки от лекторите наблегна на нуждата от качество на данните, което е бъдещото ниво на продажба - дигиталният щанд.

GS1 поставя нуждите на членовете, като основен принцип при развитието на стандартите. Своя опит представиха Националната банка на Словения и J&J - използвайки стандарти за идентификация и обмен на данни.


25.10.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад