Назад

БТПП разработи обучителна платформа за зелени обществени поръчки

Онлайн обучителната платформа, създадена в рамките на проект GPP-Furniture по програма Еразъм+, бе представена на информационно събитие, състояло се на 23 октомври.  Финална версия на разработения курс ще бъде достъпна за пилотно тестване на български език в края на месец ноември на сайта на проекта www.gpp-furniture.eu и/или на линк www.losglobos.eu

Обучителната платформа е напълно безплатна и всеки желаещ може да се регистрира и премине модулите, които представляват интерес за него. Курсът е разделен на следните части:

  • Модул 1: Основни аспекти на обществените поръчки, обществени поръчки и иновации. Включва теми като въведение, основни правни понятия, процедури за възлагане на обществени поръчки, оценка на риска и стратегии за правата върху интелектуалната собственост, обществени поръчки за иновации.
  • Модул 2: Зелени обществени поръчки, покриващ теми правила, разпоредби, принципи и политики на зелените обществени поръчки, електронно подаване, оценка на риска за околната среда и права за интелектуална собственост.
  • Модул 3: Зелени технологии и материали, използвани в сектора за производство на мебели. Представените теми са: критерии за зелени технологии и материали, екологични сертификати, зелени технологии и материали в интегрираните системи за управление, жизнен цикъл на мебелите, фаза на рециклиране и др.

Всеки модул включва анимирани видеоклипове и презентации със записан глас, разнообразни упражнения за затвърждаване на знанията  и раздел с допълнителни полезни материали. В края на модула има тест с 10 въпроса – при постигнати 60% верни отговори, участниците получават сертификат за съответния модул. След успешното преминаване на трите модула е предвиден финален тест, състоящ се от 15 въпроса – по 5 въпроса на модул.

------------
Проект GPP Furniture стартира в края на 2016г. с  цел да повиши  знанията и уменията на заетите в мебелната индустрия  по отношение на изискванията за изработване на  екологични мебели и участие в „зелени“ обществени поръчки чрез разработване на он лайн курс за зелени обществени поръчки.


24.10.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад