Назад

Териториални планове за действие по проект SKILLS+На 30 август в гр. Кайани, Финландия, се състоя среща на партньорските организации по проект SKILLS+, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА https://www.interregeurope.eu/skillsplus/ . Основна тема на срещата бяха териториалните планове за действие, насочени към подобряване на ИТ уменията на МСП от селските райони. Всяка страна, участваща в проекта, разработва план с конкретни мерки за дигитализация на фирмите, който следва да бъде готов до края на тази година.

БТПП разработва териториален план за действие за България в сътрудничество с ИАНМСП, подкрепящ партньор по проекта. Планът ще включва:

  • анализ на сектора на информационни и комуникационни технологии в България и степента на дигитализация на МСП;
  • анализ на нормативната уредба, включваща Иновационна стратегия за интелигентна специализация, Цифрова България 2020 и Национална стратегия за широколентов достъп до интернет, както и Концепция Индустрия 4.0;
  • анализ на добри практики на европейско ниво в сферата на дигитализация на МСП;
  • разработени мерки, свързани с внедряване на ИКТ ваучери, подпомагащи дейността на фирмите, както и създаване на дигитални иновационни хъбове (DIH), чиято основна цел е повишаване конкурентоспособността на МСП, подобряване на бизнес и производствените процеси, продукти и услуги чрез внедряване на цифрови технологии.

Разработеният териториален план за България ще бъде достъпен за ползване от фирмите на Интернет страницата на БТПП в края на годината, като за това допълнително ще бъде публикувана информация.


31.08.2018 г.
Назад