Назад

Юбилейно издание „Практика на АС при БТПП 2011-2015 г.“

С наближаване на края на съдебната ваканция БТПП и АС при БТПП  имат удоволствието и използват случая да представят на аудиторията, в лицето на практикуващите юристи, бизнеса, научните работници и всички заинтересовани Юбилейно издание на „Практика на Арбитражния съд при БТПП“.

Луксозното издание представлява анотиран сборник с Практика на Арбитражния съд при БТПП за периода 2011- 2015 г. В настоящата селекция се съдържат два раздела - материално и процесуално право, като в раздела за материално право е обърнато специално внимание на решения по Виенската конвенция за международна проджба на стоки, по Кодекса на международното частно право, по Търговския закон, по Закона за данък върху добавената стойност и редица други, а втората част е посветена на решения по Закона за международния търговски арбитраж, по Правилника на АС при БТПП, по Тарифата на АС при БТПП и по ГПК.

Съставител на сборника е високоуважаваният юрист, практик, член на Президиума на АС при БТПП г-н Марин Лазаров, който с подкрепата на ръководството на АС при БТПП е реализирал тази нелека задача с отговорност, както към принадлежащите на правото, така и към всички, за които темата представлява интерес. Г- н Лазаров е арбитър към АС при БТПП от 1988 г. Доказателство за неговия опит са големия брой решения по дела с висока фактическа и правна сложност, по които е бил докладчик.

Поредицата „Практика на АС при БТПП“ е издание излизащо от 1974 година, като целта му е да бъде ориентир в правоприлагането, както в арбитражния процес, така и в държавното правораздаване. Публикуваните решения могат да носят идеи и да насочват към отговори читателя, тъй като правото принадлежи на мислещите и действащите. Справка за наличните екземпляри може да бъде направена в Секретариата на АС.

В памет на доц. Кристиан Таков, Председател на АС при БТПП в периода 2014- 2017 г., в книгата са включени подбрани негови  решения със запазения му оригинален стил на изразяване.

Наличност: В наличност на касите на БТПП, гр. София, ул. Искър №9

Страници: 400 стр.

Корица: мека

Цветност: черно/бяла

Език: български, английски

 

 


28.08.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад