Назад

БТПП – с позиция до Александър Манолев

ОТНОСНО: Преговори за Споразумения за свободна търговия между ЕС и Австралия и между ЕС и Нова Зеландия


ДО

Г-Н АЛЕКСАНДЪР МАНОЛЕВ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ОТНОСНО: Преговори за Споразумения за свободна търговия между ЕС и Австралия и между ЕС и Нова Зеландия

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАНОЛЕВ,

В отговор на Ваше писмо 91-00-264 от 10.07.2018 г. имаме удоволствието да Ви информираме за позицията на БТПП по отношение преговорите за Споразумения за свободна търговия /ССТ/ между ЕС и Австралия и между ЕС и Нова Зеландия.

Търговският стокообмен между България и двете далечни страни е скромен, неустойчив, но с възходяща тенденция. Основните сектори и стоки, които обхваща двустранната търговия на България с Австралия са свързани с хранително-вкусовата промишленост, машини и съоръжения, електроника и електротехника. С Нова Зеландия търговията включва изделия на металообработващата промишленост, хранителни стоки, селско-стопански стоки, машини и съоръжения, вълна и др.

При запитване от страна на Българската търговско-промишлена палата към фирмите не постъпиха конкретни предложения и коментари във връзка с обсъждането на гореспоменатите споразумения.

Българската търговско-промишлена палата, като част от Асоциацията на европейските търговски палати /EUROCHAMBRES/е на мнение, че:

  • Търговската политика на ЕС трябва да приоритизира търговските партньори по ясни икономически критерии, заставайки зад многостранната система за търговия.
  • Търговската политика трябва да отговаря на бизнес реалността през 21 век и да се възползва от новите технологии в областите дигитализация и опазване на околната среда.
  • МСП са един от най-слабо използваните източници на растеж в ЕС за това принципът за грижа за малките „Think Small First principle” трябва да ръководи търговската политика. Оценката на влиянието върху МСП и системите за наблюдение – мониторинг въз основа на активното участие на МСП трябва да се прилагат последователно в ССТ.
  • Необходимо е търговската политика на ЕС да бъде кохерентна с целите на Съюза като Европа 2020.
  • Основният фокус на ССТ трябва да бъде регулиране на условията и рамката за осъществяване на отворена и честна търговия, повишаване конкурентоспособността на ЕС и изграждане на глобална икономическа система.
  • Залагането на реципрочност също трябва да бъде в основата на ССТ, особено при участие на страни с развиващи се икономики.
  • Насърчаването на устойчивото развитие чрез съвместна работа на държавния и частния сектор при създаване на търговската политика също е ключов фактор при преговорите за ССТ.
  • За европейските предприемачи е важно да няма пречки пред търговия и инвестиции с трети страни като се договорят прозрачно условията на споразумението.

В детайли можете да се запознаете с позицията на Европалати относно приоритетите за търговията на ЕС тук:

http://www.eurochambres.eu/content/default.asp?PageID=1&DocID=7123 .

Ще сме благодарни да ни информирате за хода на преговорите за ССТ между ЕС и Австралия и ЕС и Нова Зеландия.

Като благодаря за доброто сътрудничество, оставам,

 

С уважение,

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ,

Председател на УС на БТПП

 


29.08.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад