Назад

11 курсисти придобиха правоспособност „диспашор“

След завършване на курса по Обща авария, организиран от Диспашорското бюро при БТПП, участниците, които желаеха да им бъде призната квалификация за придобита правоспособност „диспашор“, се явиха пред комисия, назначена от председателя на БТПП, за полагане на писмен изпит за съставяне на диспаш и устен - по специално изготвен конспект.

Успешно издържалите изпита са 11 курсисти, отговарящи и на допълнителните условия визирани в чл.10 ал.1, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Диспашорското бюро при БТПП, ще бъдат вписани с Решение на Изпълнителния съвет на Палатата в Списъка на диспашорите при БТПП.

Предстои да им бъдат издадени и връчени Удостоверения за правоспособност „диспашор“ на български и английски език, с които ще легитимират допълнителната си квалификация и ще могат да участват в съставяне на диспаш за установяване на „обща авария“ – разходите и пожертвуванията по нея и разпределението им между кораба, навлото и товара.

“Общата авария” е правен институт на морското право и морската практика и е свързан с търговското корабоплаване. Това е условен юридически термин и се отнася до щетите, извънредните разходи или пожертвуванията, направени преднамерено, разумно и съзнателно с цел спасяване на кораба, навлото и товара от обща опасност за участващите в морското начинание.

Определение на понятието „ общата авария ” се съдържа в чл.290 ал.1 от Кодекса на търговското корабоплаване.

Информация за Диспашорското бюро е публикувана на сайта на БТПП в Интернет https://www.bcci.bg/tradereg-dispash-bg.html .

За заявяване на интерес към организиране и провеждане на нов курс за диспашори може да се обърнете на e-mail: Z.Georgieva@bcci.bgили  R.Spassova@bcci.bg

Телефони за връзка:  02/8117476 ;  02/8117551.


26.06.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад