Назад

Проф. Тодор Танев проведе среща с председателя на БТПП

Акцент в разговора бе откриване и изграждане на работещи форми за свързване на бизнеса и образованието


Проф. Тодор Танев, български учен (политолог, социолог), в периода ноември 2014 –февруари 2016 г. министър на образованието и науката, март 2016 г. - януари 2017 г. съветник на министър-председателя в Политическия кабинет на Министерски съвет, посети БТПП и разговаря с председателя Цветан Симеонов.

Проф.Танев дари книгата си „Манифест за професионалното образование и обучение в България Проблеми и решения“ за Библиотеката на Палатата.

Обсъдени бяха работни отношения със Съвета на ректорите на висшите училища в България, с ръководството на Българска академия на науките, социалните партньори, Синдиката на българските учители, дуално професионално обучение.

Цветан Симеонов запозна проф. Танев  с работата на Палатата, свързана със сектор образование  и анкетните проучвания, които БТПП редовно извършва сред бизнеса, за да разбере какви са очакванията на предприемачите от висшите учебни заведения и подготвените от тях кадри. Председателят на БТПП подчерта, че според университетите дигиталните средства за обучение предоставят повече възможности за участие в учебния процес на различни заинтересовани страни (ПРОУЧВАНЕТО НА БТПП МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК). По този начин разширяването на сътрудничеството с бизнеса може да привлече много експерти от практиката, които да бъдат катализатор за ускорената дигитализация на висшето образование.

Акцент бе поставен преди всичко и върху откриване и изграждане на работещи форми за свързване на бизнеса и образованието, като основа на образователната реформа; финансирането на иновативни научни изследвания на млади учени.

 


18.06.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад