Назад

Изискванията за обезпечения и попълването на много документация – основни пречки пред кредитирането у насНе лихвите вече са най-голямото затруднение пред тегленето на бизнес кредити у нас, показва проучване на Българска търговско-промишлена палата, проведено през май 2018 година и представено в bTV. Според бизнеса основните пречки в получаването на банковото финансиране са изискванията за обезпечения – посочени от 86% от анкетираните. Второ най-голямо затруднение, което възпира кредитирането, е попълването на множество формуляри – 72% от участниците са изразили това мнение. На трето място идват лихвите и таксите за обслужване, посочени от 63%. Също така искането за бизнес история на фирмата представлява проблем, особено за стартиращи предприятия, които искат да получат финансиране.

В анкетата бизнесът дава и своите предложения за улесняване достъпа до кредити – да се намали броя на документите и да се олекоти самата процедура – където е нужно да се правят само справки в регистрите, а не да се изискват данни от фирмите. Други предложения на фирмите са за изцяло електронно обслужване и по-бързо разглеждане на документите. Членовете на БТПП отбелязват, че намаляването на лихвите и таксите по кредитите ще съдейства за увеличаването на кредитирането, което ще доведе и до повече инвестиции. Също така предложения са и за постоянни лихви за определен период или финансов ресурс с гратисен период.

Анкетата показва, че различни от традиционното банково финансиране инструменти у нас все още рядко се ползват – например дяловото финансиране, факторингът, експортното финансиране и бизнес ангелите. Единствено като малко по-разпространен източник на извън банковото кредитиране, се очертават средствата от европейските фондове – около 30% от анкетираните са ги използвали.

Повече от половината фирми са отбелязали, че разчитат на собствени средства и за това не търсят други възможности извън традиционното банково финансиране. Между 20-30% е делът на компаниите, които не търсят друг вид финансиране поради липсата на специалисти във фирмата, които да им подготвят документацията за кандидатстване.  

На въпроса какво би стимулирало фирмите да увеличат своите инвестиции, членовете на БТПП отбелязват също необходимостта от добра инфраструктура, качествена работна ръка и добра комуникация с институциите, без бюрократични спънки.

 


30.05.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад