Назад

Официално в Женева бе открита 107-та сесия на Международната конференция на труда

Председателят на БТПП  Цветан Симеонов и Мирослава Маркова, главен експерт „Международно сътрудничество и международни организации“, участваха в официалното откриване днес на 107-та сесия на Международната конференция на труда (МКТ) в Женева.

Тази година Международната конференция на труда – наричина още Световен парламент на труда, се провежда в периода 28 май - 8 юни 2018 г. Повече от 5700 делегати от правителствата, работодателите и работниците от 187 държави-членки на Международната организация на труда (МОТ) ще обсъдят някои от най-належащите проблеми, пред които е изправен светът на труда – а именно: ефективно сътрудничество в подкрепа на целите на устойчивото развитие;  насилието на работното място, социалния диалог и трипартизма, Декларацията на МОТ за социалната справедливост за справедлива глобализация и др.

Представителите на БТПП взеха участие в подготвителната среща на работодателите, организирана от Международната организация на работодателите (МОР), на която бяха обсъдени дейността на комитетите и организация на самата конференция. По време на състоялото се общо събрание на МОР вчера бе представен годишния доклад, стратегическата рамка на организацията, както и брандирането на МОР по повод 100-годишнината на МОТ през 2019 г.

БТПП ще участва в работата на комитета „Ефективно сътрудничество на МОТ в защита на целите за устойчиво развитие“.

По силата на ротацията тази година делегат от страна на работодателите в МКТ е Димитър Бранков, заместник – председателна БСК, а заместник-делегат е Цветан Симеонов, председател на БТПП.

Дневен ред на 107-та сесия на Международната конференция на труда (МКТ) в Женева


28.05.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад