Назад

БТПП участва в Международната конференция по проект „Индустриални връзки в Европа“На 17-18 май 2018 г. в Париж се провежда Международна конференция по проект „Индустриални връзки в Европа: Насърчаване на равенството на работното място и международна конвергенция“, организирана от Международното бюро по труда в сътрудничество с Европейската комисия.

Целта на събитието е да се идентифицират механизмите на индустриалните отношения и резултатите, които допринасят за равнопоставеността на работното място (в области като заплати, работно време, ниво и качество на заетостта), както и трансграничното сближаване в Европа, тъй като фокусът на международния дебат в последно време е увеличаващото се неравенство и неблагоприятното му въздействие върху социалното и икономическото развитие.

Конференцията се опитва да даде отговор на редица въпроси:

• Какви са основните тенденции в ЕС по отношение на икономическото и социалното сближаване?

• Какъв тип политически мерки, институции и участници играят определяща роля в този процес?

• Какъв е приносът на социалния диалог за преодоляване на бъдещите промени в света на труда, като същевременно се ограничат неравенствата и се насърчава конвергенцията?

Въз основа на сравнителна и всеобхватна оценка на основните събития на национално ниво се  обсъждат въпроси, свързани с политиката, с цел внимателно да се определят начините за развитие на индустриалните отношения и социалните политики, които биха спомогнали за осъществяването на необходимите трансформации в света на труда, като същевременно допринасят за конвергенция между държавите.

Участници в конференцията са представители на правителствата, синдикатите,  работодателите и експерти от 30 държави (ЕС-28 + Македония и Турция).

България е представена на събитието от инж. Радка Стаменова – член на Изпълнителния съвет на БТПП.


18.05.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад