Назад

Делегация от Узбекистан посети БТПП

Делегация от Узбекистан с участието на  Комолиддин Нуриддинович Ишонходжаев  - заместник-председател на Комитета по междунационалните отношения и дружествени връзки с чужди страни към Министерски съвет на Р Узбекистан, Шокир Жумаевич Жураев – съветник на председателя на Търговско-промишлената палата на Р Узбекистан, както и представители на наскоро създадения Българо-узбекистански бизнес съвет към БТПП, се срещнаха с главния секретар на БТПП Васил Тодоров.

Икономическите връзки между България и Узбекистан имат добра основа с оглед на действащата Междуправителствената българо-узбекска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, активната работа на Службата по търговско-икономически въпроси към Посолството на България в Ташкент, както и на сключените споразумения между БТПП и ТПП на Узбекистан, Националния център за информационно съдействие на външноикономическата дейност Узинкомцентър и Палатата на стокопроизводителите и предприемачите на Узбекистан.

Гостите информираха, че тяхната държава е предприела мерки като част от мащабен икономически план за развитие и се стреми да диверсифицира своята икономика. В тази насока развива усилено туристическата индустрия и се стреми към привличане на чуждестранни капитали.

По време на срещата стана ясно, че в Узбекистан работят 15 български предприятия, като две от тях са със 100 % български капитал. Има действащи 18 свободни икономически зони, като 7 от тях са насочени към фармацевтичния сектор.

С потенциал за развитие на бъдещи бизнес контакти бяха посочени секторите: строителство, фармацевтична и козметична промишленост, машиностроене за хранително-вкусовата промишленост, подемно-транспортна техника, селско стопанство и др.

При интерес за намиране на партньори в Узбекистан, можете да се свържете с: БТПП, дирекция Международно сътрудничество и международни организации, interdpt@bcci.bg.

Презентация на инвестиционния климат на Узбекистан на английски език и на руски език.

 


15.05.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад