Назад

Председателят на БТПП връчи почетен диплом на Нгуен Тхай Хоа

Търговски съветник към Посолството на Социалистическа република Виетнам в България
Председателят на БТПП Цветан Симеонов връчи почетен диплом на Нгуен Тхай Хоа, търговски съветник към Посолството на Социалистическа република Виетнам в България, по случай приключването на неговия трети мандат в София и отпътуването му от страната и за приноса му към подобряване на отношенията между двете страни.

По време на работната среща в Палатата г-н Симеонов и г-н Хоа дискутираха сътрудничеството на БТПП с партньори от Виетнам през трите мандата на г-н Хоа в България. Обсъдена бе актуалната икономическа ситуация във Виетнам, като г-н Хоа отбеляза че от 2016 г. минималната работна заплата расте с около 30 % годишно и нараства износът на Виетнам към страните от ЕС. Той сподели, че от 2011 г., началото на първия му мандат в София, до 2018 г. стокообменът между България и Виетнам е нараснал неколкократно, като се забелязва и тенденция за увеличение на износа от България, дължащ се предимно на производството на зърнени култури.

Г-н Хоа изрази благодарността си към БТПП за съдействието при организирането на редица съвместни мероприятия и предоставянето на полезна за бизнеса информация.

Г-н Симеонов изрази подкрепата на Палатата при изпълнение на бъдещите задачи на г-н Хоа в полза на бизнеса.

 


04.04.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад