Назад

Провеждането на обществени поръчки изцяло по електронен път - основен способ за намаляване на „вредните навици“ в тяхЧрез проведено анкетно проучване на Българска търговско-промишлена палата, бизнесът алармира за основни и значителни проблеми , които го възпират пред участието му в обществени поръчки. Основни пречки пред него са корупция, административни спънки, непосилни изисквания и неясноти в Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Анкетата е проведена сред членове на БТПП в периода от 12.03.2018г.  до 16.03.2018г по електронен път. Мотив за анкетата бе среща с представители на Световната банка, които проучват проблемите на обществените търгове у нас.

Над 40% от българските компании смятат, че има предварително набелязан за печеливш кандидат при избора за изпълнител на обществени поръчки. Малко над 20% от анкетираните са участвали в обществени поръчки и са ги печелили, а 20% никога не са участвали. Причината за незаинтересоваността от тяхна страна се дължи ред причини: попълване на много и сложна документация, непосилни за МСП гаранции, липса на информация за поръчките, невъзможност за МСП да извърши целия обем на поръчката.

Именно поради тези причини бизнесът предлага няколко препоръки, които да направят обществените поръчки с по-ясен и чист характер. Над 62% от анкетираните предлагат обществените поръчки да се обявяват и провеждат само по електронен път, при ясни критерии; 44%  счичат, че не трябва да се  включват субективни критерии – като отлагане на плащанията, специфични конкретни изисквания, отнасящи се до определен модел / услуга;  38% предлагат да се предвижда определен процент от обществените поръчки да бъде изпълняван от МСП; а 30% предлагат да отпадне възможността за директно възлагане на поръчки или чрез преговори с конкретно избрани фирми.

Проучването на БТПП показва,че след влезлия от април 2016 година нов ЗОП едва 13% от анкетираните компании забелязват подобряване в прозрачността на процедурите за обществени поръчки, 56% не забелязват никаква промяна, а 31% не могат да вземат отношение по въпроса, защото нямат преки наблюдения.

В анкетата се предлагат множество варианти за противодействие срещу корупционните практики. Във всеки един от етапите на осъществяване на обществената поръчка, ако се създадат подходящите условия, корупцията може да бъде преодоляна. Чрез представените по-горе предложения на бизнеса повече малки и средни предприятия биха имали интерес и желание да участват в процедури за обществени поръчки. Чрез прозрачния процес (провеждане по електронен път) ще  се премахне лошия имидж на обществените поръчки и лошите практики - малък брой компании да са в постоянно печелившите, макар с не толкова добри предложения (оферти ).

 


02.04.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад