Назад

Развитието на глобалната мрежа за здравна туристическа индустрия обсъдиха в ПалататаНа среща в БТПП Юлиана Канели, представител на Асоциация за медицински туризъм - филиал в България, запозна Цветан Симеонов – председател на Палатата, с дейността на организацията.

Асоциацията е със седалище във Флорида, САЩ и е първата международна неправителствена организация с нестопанска цел за медицински туризъм и глобална здравна индустрия. Членове на организацията са болници, доставчици на здравни услуги, фасилитатори на медицински пътувания, застрахователни компании и други НПО, свързани с качеството на здравеопазването на пациентите и възможности за дестинации за лечение по света.

Компанията извършва обучение и сертифициране  на персонал в сферата на медицинския туризъм. Провежда месечни телеконференции, в които се обсъждат проблемите на всички участници.

По време на срещата се обсъдиха идеи за съвместно сътрудничество между БТПП и  Асоциацията за провеждане на международна конференция с лектори от САЩ, в която да се представи глобализацията на здравеопазването, възможностите за повишаване на качеството на грижите за пациентите и тяхното лекуване, както и присъединяване на страната ни към глобалната мрежа за здравна туристическа индустрия.

При интерес можете да се свържете с Дирекция „Международно сътрудничество“, тел.: 02 8117 489, E-mail: interdpt@bcci.bg


20.12.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад