Назад

Армения пое председателството на Бизнес съвета на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество

Последното заседание по време на председателството на ТПП Украйна на Бизнес съвета на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество ( ЧИС) се проведе в Киев.

В рамките на срещата бяха обсъдени въпросите за приоритетите на страните участници за 2018г., официалното предаване на ротационното председателство на Армения (януари – юни 2018) и ревизирания устав на Бизнес съвета.

Участие в срещата взеха представители на държавите членки – Армения, Азербайджан, България, Молдова, Румъния, Русия, Турция и Украйна. БТПП бе представлявана от Ръководителя на Службата по търговско-икономически въпроси в Киев – Антоний Переновски.

По време на председателството на ЧИС, Армения ще заложи на икономически ориентирана програма на организацията, насочена към засилване на взаимното регионално сътрудничество. Страната ще съсредоточи усилията си върху ориентирано към резултатите сътрудничество в областта на информационните и комуникационни технологии, наука, технологии и иновации.

По време на заседанието в Киев генералният секретар на ЧИС – Майкъл Кристидис, изрази готовност за съдействие на оперативния процес на Бизнес съвета и подчерта важността за бизнеса от ефективно функциониращ Съвет.

-----------------
БТПП е сред учредителите на Бизнес съвета на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество и полага усилия за развитието на Съвета като важен международен икономически форум за сътрудничество в Черноморския регион. Палатата активно участва в инициативи за подпомагане на бизнеса в региона и осъществяване на преки фирмени контакти.

БТПП споделя виждането за необходимост от реформи в организацията, насочени  към постигането на по-голяма видимост и практическа насоченост в дейността, по-голяма ефективност и реализирането на конкретни съвместни проекти на страните-членки.

 


19.12.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад