Назад

БТПП организира обучение в началото на следващата година на тема приемственост между поколенията

Лидия Шулева, председател на Българо-украинската индустриална камара, проведе среща с председателя на Палатата


В Българската търговско-промишлена палата се проведе среща между председателя Цветан Симеонов и Лидия Шулева, председател на Българо-украинската индустриална камара (БУИК) и управляващ партньор на консултантската компания „Business Intellect“.

Бяха обсъдени теми от сферата на икономическото развитие в Източна Европа, както и възможностите за подкрепа на частните инициативи и българското предприемачество.

Констатирано бе, че има засилващ се интерес към предаването на бизнеса от по-старото към по-младото поколение, както и към семейните бизнеси.

За да се отговори на този интерес,  в БТПП ще бъде организирано обучение в началото на следващата година на тема приемственост между поколенията с акцент в сферата на малкия, средния и фамилния бизнес.

Тъй като местата са ограничени, предимство при записването ще имат компаниите и предприемачите, заявили своя интерес по е-мейл до дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“ на intorg@bcci.bg


14.12.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад