Назад

Минималната работна заплата и състоянието на общинските болници бяха обсъдени на заседание на НСТСБТПП не подкрепи предложението за минимална работна заплата от 510 лв. през 2018 година, което бе разгледано на днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Основните причини за това са липсата на обективни критерии и механизъм, с които да се определи размерът на минималното възнаграждение за страната.

„При оценката на въздействието от планираното увеличението на минималната работна заплата следва да се отчете увеличаването на разходите на работодателите не само за лицата, които са на това възнаграждение, но и за други служители на по-високи заплати, при които ще се цели запазване на съществуващата разлика в нивото на заплащане според длъжностите“, отбеляза Васил Тодоров, главен секретар на БТПП.

По време на заседанието от страна на Палатата бе изразена принципна подкрепа за приемане на Конвенция № 131 на МОТ от Република България – важна стъпка към създаване на механизъм за минималната работна заплата в страната.

В хода за заседанието бе разгледана и позицията на част от работодателските организации и синдикатите за спешни мерки по отношение на състоянието на общинските болници.  


12.12.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад