Назад

БТПП подкрепя политиката по прилагане на общия механизъм за обратно начисляване на ДДС

Цветан Симеонов се срещна със Савина Влахова, председател на Съюза на оризопроизводителите в България


Савина Влахова, председател на Съюза на оризопроизводителите, председател на Съюза на мелничарите – пълноправен член на европейската федерация на мелничарите, както и член на Асоциацията на търговците на зърнени фуражи, посети БТПП. По време на срещата с председателя Цветан Симеонов бе обсъдено предложението на Българска асоциация на търговците на зърно и фуражи (пряк член на Палатата) за продължаване на политиката по прилагане на общия механизъм за обратно начисляване (ОМОН)  на ДДС при търговията със зърнени и маслодайни култури в България и след 31.12.2018 г.

Цветан Симеонов изрази пълна подкрепа и бе изпратено официално писмо (ТУК) до министъра на финансите Владислав Горанов от името на БТПП.

Анализите на Палатата показват, че е повече от наложително да се обсъди необходимостта от частична отмяна на общия режим на начисляване на ДДС по отношение на доставките на брашно и хлебни изделия, както и на доставките, свързани с недвижимо имущество.

БТПП припомня, че на 5 септември тази година Савина Влахова по време на предходна среща с председателя Цветан Симеонов изтъкна, че е важно да бъде защитена позицията на бранша  по време на общественото обсъждане на приоритетните области по отношение на данъците в периода на Българското председателство на Съвета на ЕС, за да не бъдат повишени в България. От особена важност ще бъде постигането на съответствието на ДДС ставката върху храните с тази в другите страни членки, така че да  няма нелоялна конкуренция  между тях.


11.12.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад