Назад

Декемврийска сесия на ЕИСК и среща с еврокомисар Сесилия Малмстрьом

Промени в средствата за икономическо, социално и териториално сближаване - във фокуса на дебата


Заместник-председателят на БТПП Георги Стоев участва в декемврийската сесия на Европейския икономически и социален комитет в Брюксел, която обсъди промени в средствата за икономическо, социално и териториално сближаване, както и в средствата по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и по цел „Европейско териториално сътрудничество“. Приети бяха следните становища:

  • Неравенството в разпределението на богатствата в Европа: съотношение между печалбата и труда в отделните държави членки;
  • Устойчиви системи за социална сигурност и социална закрила в ерата на цифровите технологии;
  • Сътрудничество  за превенция на радикализирането на младите хора, в изготвянето на което бе поканен и Георги Стоев.

По време на дебата с участието на Витянис Андрюкайтис, европейски комисар по здравеопазването и безопасността на храните, беше дискутиран  приноса на гражданското общество за разработването на всеобхватна продоволствена политика в ЕС.

Беше обсъдено и Съобщение на Комисията от 28.4.2017 г.  относно достъпа до правосъдие в областта на опазването на околната среда.

Същият ден Г.Стоев участва в заседанието с комисар Сесилия Малмстрьом за предстоящите срещи на консултативните съвети и подготовка на договорите за икономическо сътрудничество и свободна търговия през 2018 г.


07.12.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад