Назад

Примери на успешни иновативни стартъпи представиха в Палатата

Обсъждане на предложения за подобряване на бизнес средата за стартъпите
По инициатива на Съвета по иновации при БТПП се състоя КРЪГЛА МАСА на тема: „СРЕЩА НА ФИНАНСОВИ ИНВЕСТИТОРИ С МЛАДИ ПРЕДПРИМАЧИ ОТ ИНОВАТИВНИ СТАРТЪПИ И МСП” .  Тя бе открита и модерирана от доц. д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и член на УС на БТПП. Участниците  бяха приветствани от Любомир Ганчев, съветник на министъра на икономиката.

Встъпителен доклад изнесе Милена Виденова, управител на „КОФАС България“, на тема: „Ефективни решения за управление и защита на паричния поток”. Заключителен анализ и обобщение на дискусията направи Филип Генов, първи вицепрезидент и ръководител на „Специални проекти” в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК.

Основната част на Кръглата маса бе посветена на постиженията на няколко успешни иновативни старт ъпи, функциониращи у нас. Интересна презентация изнесоха председателят и членът на УС на Асоциацията на стартъп общността Натанаил Стефанов и Добромир Иванов. Те направиха преглед на предложенията им за подобряване на бизнес средата за стартъпите у нас, които неотдавна бяха депозирани в БТПП и Съветът по иновации подготви становище. Впоследствие техните предложения бяха представени и на Министерството на икономиката. 

Презентации също направиха  Мирослав Джоканов, съдружник в стартъп „Школо”; Лукаш Лукашевски, полски гражданин, съсобственик на стартъп, регистриран по българското законодателство, и Валентин Стрекаловски от стартъп за производство на десерти на плодова основа от тип „бар”.

Последният доклад изнесе Костантин Джебелов, представител на стартъп „Файър АД, който бе поканен на събитието чрез Асоциацията на бизнес ангелите в България.

В дискусията се включиха: Тихомира Палова, държавен експерт в Министерството на икономиката, Оля Димитрова, директор на дирекция „Експертиза и закрила на изобретенията и промишлените дизайни” в Патентно ведомство, доц. Георги Райчевски от ГИС ТРАНСФЕР ЦЕНТЪР, Йордан Големинов и Румен Иванов – консултанти, както и  редица представители на стартъпи от Асоциацията на старт ъп общността.


11.12.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад