Назад

Учреден е Българо-Узбекистански бизнес съвет към БТПППроведе се първото, учредително събрание на Българо-узбекистанския бизнес съвет към Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

Събитието бе открито от Георги Стоев, зам.-председател на УС на БТПП, който пожела успех на новата инициатива и подчерта важната роля на смесените съвети за засилване на бизнес връзките и икономическото сътрудничество на България с трети страни.

Учредителното събрание беше ръководено от доц. д-р Тошко Кръстев, председател на Дружеството за приятелство между България и Узбекистан.

По време на събранието бе гласуван устав и бе избрано ръководство на новия Съвет. Красимир Мартинов бе избран за председател на Българо - Узбекистанския бизнес съвет.

В своето изказване той приветства събралите се представители на фирми и предприемачи-учредители и препотвърди географската роля на България и българския бизнес в изграждането на мостове за сътрудничество между Европа и страните от Средна Азия. Красимир Мартинов също така направи и кратък обзор на узбекистанската икономика, акцентирайки върху потенциална на работната ръка, имайки предвид, че половината население е на възраст под 30 г., както и върху множеството възможности за доразвиване на производствения потенциал и засилване на стокообмена между двете страни.

Избрани бяха и членове на клубния съвет към новата организация. БТПП ще информира допълнително за инициативите, планувани от смесения съвет през 2018 г.


06.12.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад