Назад

БТПП и ХТМУ - в подкрепа на бизнеса

Химикотехнологичният и металургичен университет и Българската търговско-промишлена палата подписаха споразумение за сътрудничество

Според сключеното споразумение Химикотехнологичният и металургичен университет ще съдейства на Палатата, като ще предоставя лабораториите си за изследвания на фирми, както и ще увеличава местата за прием в специалности, за които има недостиг на кадри на пазара на труда.

БТПП от своя страна пък се заема да съдейства за обновяване учебния материал по предприемачество в икономическите и бизнес-специалностите като „Индустриален мениджмънт“. 

ХТМУ е държавно висше училище, създадено през далечната 1953 година. През 2012 г. университетът получи поредната институционална акредитация за следващите шест години с висока оценка. Университетът поддържа иновативна изследователска дейност и създава перспективен кадрови потенциал за науката и бизнеса. В него функционират три акредитирани и сертифицирани лаборатории: Акредитирана изпитвателна лаборатория „Текстил и багрила”,  Изпитвателен комплекс „Екотест” към Централна научно.изследователска лаборатория и  Институт „Национална банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури”( НБПМКК ) към ХТМУ.

В университета се обучават ежегодно над 3000 студенти в трите квалификационни образователни степени бакалавър, магистър и доктор в редовна и задочна форма в областите: Химични технологии, Металургия, Биотехнологии, Материали и Материалознание, Автоматика и информатика, Управление, Екология. 


20.11.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад