Назад

Разширяване на мрежата от жени „бизнес ангели“ в Югоизточна Европа

В БТПП се проведе информационен семинар по проект SEEWBAN - „South Eastern Europe Women Business Angels Network“. Проектът се финансира с подкрепата на Европейската комисия и има за цел да насърчи развитието на женското предприемачество, както и да разшири мрежата на жените „бизнес ангели“ в Югоизточна Европа.

В проекта участват 12 организации от 7 страни: Гърция, България, Кипър, Италия,Унгария, Словения и Шотландия.

По време на семинара жените предприемачи се запознаха с предстоящите дейности, които ще се реализират по проекта , а именно он-лайн обучителната платформа, която ще стартира от м. декември 2017 г. и която има за цел да насърчи жените предприемачи да създадат мрежа от „бизнес ангели“. Модулното обучение ще съдържа информация за основните умения, които трябва да притежават „жените – ангели“, или как се прави оценка на иновативна бизнес идея, кои са ключовите моменти за оценка на представения бизнес план, финансови параметри на инвестицията, стъпки на „ангела“ след одобрение на идеята и др. полезни съвети , вкл. симулационни казуси за вземана на решения с акцент върху най-важните за преценка параметри.

БТПП, в процеса на реализиране на проекта, ще обяви „борса за иновационни идеи“, в която могат да участват жени предприемачи, ще преселектира предоставените идеи и ще предостави същите на потенциалните жени “бизнес ангели“, които съвместно с експерти от Палатата ще имат възможност да разгледат и преценят предложенията и да идентифицират най-обещаващите с цел инвестиции и практическа реализация.

Повече информация  ТУК


17.11.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад