Назад

Специалисти и предприемачи обсъдиха предизвикателствата пред онлайн магазинитеПредставители на бизнеса в сферата на IT услуги, дигитален маркетинг и онлайн търговци, консултанти и заинтересовани лица се включиха в проведения на 15 ноември  семинар на тема „Предизвикателствата пред онлайн магазините“, организиран от Enterprise Europe Network към БТПП, със съдействието на Европейски потребителски център и Комисия за защита на потребителите.

По време на първата част от семинара, Христо Трендафилов, юрист и професионалист с широк опит в сферата на защитата на потребителите и директор на Дирекция „Защита на потребителите при продажба от разстояние“ към КЗП, запозна участниците с разпоредбите на Закона за защита на потребителите, както и на Закона за електронната  търговия. Широко застъпени по време на семинара бяха теми като правото на информация, данните, които търговецът е длъжен да предоставя за себе си; санкционните мерки на КЗП, както и по какъв начин търговците могат да ги избегнат. Разгледани бяха отношенията търговец-потребител, хипотезите, при които двете страни могат да търсят правата си, в т. ч. право на отказ, право на информиран избор, право на връщане на стоки, логистични разходи, както и право на рекламация.

По време на втората част на семинара, Игнат Арсенов, директор на ЕПЦ, направи обстоен преглед за алтернативните начини за решаване на спорове (АРС). Той представи онлайн платформата на Европейската Комисия, създадена с цел разрешаване на спорове при онлайн продажби, както и решаване на спорове от Помирителни комисии към КЗП и чрез медиация. Засегната беше и темата за приложимото право и компетентни съдилища при трансгранични продажби в и извън ЕС.

Всички присъстващи се възползваха от възможността да обменят своя опит по отношение на нормативната уредба, свързана с онлайн търговията, и да получат професионални съвети за процедурите и последващите действия, които трябва да предприемат в тази насока.

С оглед големия интерес от страна на бизнеса по темата, Enterprise Europe Network към БТПП ще продължи да организира семинари на сходни теми, които да подпомагат предприятията в тази насока.

Презентацията на Игнат Арсенов можете да намерите  тук.

За бъдещи семинари, следете сайта на БТПП!

За повече информация: Европейски иновационен и информационен центърТел. 02/8117 525, 515, 505, e-maileen@bcci.bg


17.11.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад