Назад

БТПП: Съвместните усилия ще доведат до положителни резултати относно прилагането на извънсъдебни способи за разрешаване на спорове

Първото събитие по проект е-MEDIATION се проведе в рамките на Дните на медиацията в България


Десислава Ахладова зам. - министър на правосъдието приветства участниците и потвърди, че правителството застава зад медиацията като метод за намиране на общите интереси и взаимните ползи на спорещите. Тя подчерта, че в момента се сформира работна група, която да изготви стратегия за приложение на медиацията в България.

Председателят на Софийски градски съд Десислава Попколева оцени високо приноса на създадения преди 8 години Център за спогодби и медиация, който всъщност е организатор на Дните на медиацията в България.

Председателят на Софийски районен съд Александър Ангелов изказа задоволството си, че медиацията в страната набира скорост. Ползите от този способ са все-по ясни и разпознаваеми. Събития като днешното и поредицата от инициативи в рамките на Дните на медиацията са проводник на информация за медиацията към обществото.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов в приветствените си думи подчерта, че съвместните усилия ще доведат до по-големи положителни резултати с оглед прилагането на извънсъдебни способи за разрешаване на спорове. БТПП има опит в преписки за помирение, търговски арбитраж и медиация. Комбинирането им с дигиталните технологии ще насърчи бизнеса да използва повече алтернативните методи, които дават възможност за постигане на взаимноизгодно решение. АС към БТПП е дигитализиран вече 7 години. С изграждането на платформа за електронна медиация, по проект е-MEDIATION и работата на Центъра за медиация към БТПП ще бъде дигитализирана.

Омбудсманът на Република България изпрати поздравително писмо към участниците в събитието.

Симона Такова, председател на Центъра за спогодби и медиация към Софийски градски съд и Софийски районен съд, организатор на Дните на медиацията в България също направи изказване. Тя информира, че в периода 14-17 ноември ще се проведат редица събития, свързани с медиацията в градовете Варна, Бургас, Шумен, Балчик, Хасково, Благоевград. Г-жа. Такова направи обзор на 2017 година на тема медиация в страната. около 200 ще бъдат препратените към медиация спорове до края на годината. Само 3% от случаите са с търговски характер.

Проект “е-MEDIATION – Насърчаване прилагането на информационните и комуникационните технологии при разрешаването на международни спорове” бе представен от Рая Цветкова от Фондация „Право и интернет”, водещ партньор при изпълнението му. Проектът цели да допринесе за еднаквото и ефективно прилагане на Директива 2008/52/ЕО; да създаде сигурно и удобно информационно решение за онлайн медиация на трансгранични спорове; да насърчи използването на медиацията в българското общество.

Председателят на Професионалната асоциация на медиаторите в България Елиза Николова направи изчерпателен преглед за навлизането на електронната медиация в Европа и България.

Участниците - медиатори, съдии, представители на бизнеса, представители на юридическия факултет на УНСС и журналистът Румяна Попова от bTV проведоха активна дискусия на тема медиацията в България, характеристики и особености на електронната медиация, сигурност на електронните данни, електронно разрешаване на потребителски спорове и др. 

С презентацията на Симона Такова по време на семинара за медиацията може да се запознаете ТУК.

 


16.11.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад