Назад

Компаниите в страната с по-висок оптимизъм за 2018 г.- очакват повече продажби в чужбина и стабилна заетост

Достъпът до квалифицирани кадри и несигурността във вътрешното търсене са основните притеснения за компаниите


”Традиционните въпроси за трудностите, които срещат българските фирми са най-важното, което осмисля нашето съществуване като неправителствена организация. Ние се опитваме всекидневно да решаваме затрудненията, които има бизнесът в своята дейност. Проучването ни включва очакванията на компаниите в 4 области: приходи, как ще се движи заетостта, предвиждат ли инвестиции, очакванията им за бизнес климата като цяло“. Това заяви по време на пресконференцията председателят на БТПП Цветан Симеонов. Той и икономическите анализатори на БТПП представиха проучване, извършено сред 602 фирми от България. Анкетата е част от мащабно бизнес проучване в Европа (European Economic survey – EES 2018), в което участват над 50 000 фирми от 23 държави.

Достъпът до квалифицирани кадри и несигурността във вътрешното търсене са основните притеснения за компаниите. Г-н Симеонов посочи като основен проблем пред работодателите в България липсата на квалифицирана работна ръка. Той бе категоричен, че вътрешното търсене през последната година започва да има съществена роля в ръста на българската икономика. „Притесненията в момента са дали търсенето на кадри в страната ще продължи да расте. Засега и нашите очаквания са, че ще има такъв ръст“, допълни Симеонов.

Близо 63% от анкетираните в България очакват подобрение на бизнес климата през 2018-та, докато през 2017 година делът им е бил 38%.

Фирмите са загрижени, че ще бъдат неспособни да се справят с нарастващото търсене на своите продукти и услуги, защото става трудно да се намерят работници с необходимия профил.

За поредна година компаниите имат подобрени очаквания за експорта – близо половината от анкетираните прогнозират по-високи продажби в чужбина през 2018 година.  Г-н Симеонов заяви, че „приходите в България от продажбите в чужбина е един устойчив показател. И тази година имаме стабилна група от фирми, които смятат, че нещата ще вървят без промяна, имаме  също и една група от 50%, които са повече от миналата година, които разчитат на увеличение на  продажбите в чужбина. Нормално е, при старанието и на неправителствените организации и на държавните институции за разширяване на международните пазари, това да се случи. В Европа не са толкова оптимистично настроени.”

Въпреки че очакванията за продажбите в страната също бележат повишение, предприятията поставят недостатъчното търсене от вътрешния пазар като друго най-голямо затруднение. „По-малко от половината не очакват промяна в продажбите в страната, но се увеличават фирмите, които разчитат на вътрешния пазар – почти 50%. Това е съществен ръст в сравнение с миналата година“ , коментира г-н Симеонов.

47% от анкетираните очакват възобновяване на инвестиционната активност. Г-н Симеонов обяви от други източници, че „почти 90% от чуждестранните инвеститори в България планират и разширяват своите инвестиции в страната почти двойно и тройно. Учудващ е спадът за поредна година на чуждестранни инвестиции в България“.

За заетостта прогнозите са за стабилизиране и дори лек ръст – преобладаващата част около 55% от работодателите очакват да запазят броя на служителите си.

Липсата на квалифицирани кадри е проблем не само за българския бизнес, но и за европейските компании. Резултатите от анкетата на европейско ниво показват, че предприятията са до голяма степен оптимистични за предстоящата година, като очакванията за продажбите, заетостта и инвестициите са във възходяща тенденция.

Перспективата от Brexit е предизвикателство номер едно за ирландския бизнес, но се класира много по-ниско в повечето страни-участнички в ЕЕS 2018. Вероятно този резултат се дължи на това, че Великобритания няма да напусне ЕС през 2018 година, но е интересно да се проследи как в бъдеще ще се изменя мнението на предприемачите.

В подробния доклад за проучването Асоциацията на европейските палати (EUROCHAMBRES) се обръща внимание на необходимостта администрациите да продължат да подкрепят икономическото възстановяване, чрез прилагане на устойчиви, благоприятни за растежа политики и свеждане до минимум на регулаторната тежест за европейския бизнес.


15.11.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад