Назад

Как се прави бизнес с Латинска Америка и съдействието на мрежата ELANbiz - тема на семинар в Палатата

Организиран от Enterprise Europe Network към БТПП

Представители на бизнеса в сферата на научната и развойната дейност, консултанти и заинтересовани лица се включиха в семинар на тема „Как се прави бизнес с Латинска Америка“.

Лекторите на семинара бяха: Улрика Нейджъл и Мая Дютур, като професионалисти и представители на мрежата ELANbiz и IPR SME Helpdesk, и Амалия Чашесц, адвокат с широк опит в сферата на правото на интелектуална собственост, авторското и патентното право.

Представители на мрежата ELANbiz представиха обстойна информация относно бизнес климата в Латинска Америка и по какъв начин мрежата ELANbiz би могла да бъде от полза за българските фирми, които искат да работят и да си кооперират с партньори от Латинска Америка.

Амалия Чашесц запозна участниците с обектите на интелектуалната собственост, процедурите за тяхната закрила, правния статус на обектите на авторското право и сродните му права в контекста на законодателството на Латинска Америка.

Всички присъстващи се възползваха от възможността да обменят своя опит и контакти със гост-лекторите под формата индивидуални срещи.

С оглед големия интерес от страна на бизнеса по темата, Enterprise Europe Network към БТПП ще продължи да организира семинари на сходни теми, които да подпомагат българските предприятия, в интерес на техните бизнес отношения както с партньори от Европа, така и извън нея.

За повече информация: Европейски иновационен и информационен център, тел. 02/8117 525, 515, 505, e-mail: een@bcci.bg

 


21.09.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад