Назад

Цветан Симеонов посети ЦЕРБ - първото и най-голямо предприятие в областта на енергийните ремонти в България, член на БТПП

С ръководството той обсъди актуални области на взаимодействие


Председателят на БТПП Цветан Симеонов проведе среща с инж. Димитър Белелиев, председател на Съвета на директорите на ЦЕРБ и с инж. Иван Желязков, член на Съвета на директорите на Централна енергоремонтна база ЕАД. Дружеството е член на Палатата.

Предприятието за поддръжка на големи генериращи мощности в енергетиката е създадено през 1948 г. и е най-голямо предприятие в областта на енергийните ремонти в България. Притежава единствената на Балканите вагон-лодка (в експлоатация) за извършване на тежки извън габаритни товари по железопътни релси. Председателят на Палатата бе запознат с дейността на ЦЕРБ и работата на 150 служители инженери, техници.

От своя страна г-н Симеонов представи възможностите за сътрудничество с БТПП в подкрепа на бизнеса и запозна представителите на ЦЕРБ с предстоящи делегации в чужбина, подготвяни от „Международно сътрудничество и международни отношения“ при БТПП.

Цветан Симеонов предостави информация за предстоящи инициативи, които БТПП подготвя в полза на своите членове, включително стартирането на проект за видео заснемане 360°, който ще позволи визуализиране на производствени и търговски обекти, използвайки най-новите технологии за визуално представяне.

В заключение председателят на Палатата постави акцент върху АС при БТПП и неговото голямо предимство: конфиденциалността (само с разрешение на страните може да присъства външно лице), споровете се решават бързо и много по - евтино за бизнеса.

По време на разговора стана ясно, че ЦЕРБ има стипендиантска програма в подкрепа на образованието и бъдещите млади професионалисти в сферата на електроенергетиката и осигурява важни специални услуги, като столово хранене и занимални за децата на служителите.

 

08.09.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад