Назад

Национално представителните организации на работодателите се срещнаха с министър Бисер ПетковНационално представителните организации на работодателите се срещнаха с министър Бисер Петков.  Беше обсъден предложеният от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) проект на споразумение за процедура за договаряне и определяне на размер на минималната работна заплата в страната.

В срещата участваха ръководители и експерти от Българската търговско-промишлена палата, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Съюзът за стопанска инициатива и на организациите на синдикатите - КНСБ и КТ „Подкрепа“.

Социалните партньори изразиха становищата си по предложените от МТСП три сценария за определяне на размера на минималната заплата и изказаха несъгласие с някои от сценариите и/или параметрите, като отправиха  препоръки за тяхното прецизиране и проиграване с реални данни. Министър Петков пое ангажимент необходимите изчисления да бъдат подготвени от екипа на министерството на труда, въз основа на които преговорите за създаване на механизъм за определяне на размера на минималната заплата да продължат.

 По време на разговора социалните партньори постигнаха значителен напредък на съгласие по предложената процедура за договаряне на размер на минималната работна заплата и изразиха общо мнение, че предложените от МТСП текстове са добра основа за продължаване на преговорите по темата.

По време на срещата министър Петков представи пътна карта за ратификация на Конвенция 131 на Международната организация на труда за определяне на минималната работна заплата.


28.07.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад