Назад

БТПП участва в годишната среща с представители на 48 служби по търговско-икономическите въпроси

Председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов участва в годишната среща с представители на 48 служби по търговско-икономическите въпроси, организирана от Министерството на икономиката. В присъствието на национално представителните бизнес организации се проведе дискусия с търговските представители. Зам. - министърът на икономиката Александър Манолев заяви, че очаква СТИВ по места да бъдат активни и да използват всяка възможност да популяризират възможностите за инвестиции в България.

Цветан Симеонов потвърди, че организацията поддържа постоянен контакт със СТИВ, отчита огромните усилия, които полагат в помощ на бизнеса. Контактът с търговско-икономическите съветници започва с подготовката преди тяхното заминаване. Бизнесът разчита на СТИВ за икономическа информация, полезни контакти, външно- търговска информация, потенциални фирми- партньори, съдействие при посещения в съответната страна, участие в панаири и изложения и др.

Председателят на БТПП представи пред СТИВ новоиздадената брошура България в цифри 2017. Той препоръча използването на електронната версия на Търговския регистър на БТПП, както и възможността да се проверява кредитоспособността на стопански субекти благодарение на сътрудничеството с Кофас България Кредит Мениджмънт Сървиз ЕООД. По време на дискусиятя бяха обменени редица идеи за облекчаване съвместната работа на търговско-икономическите служби и организациите на бизнеса.


25.07.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад