Назад

Ролята на иновациите в електротехниката, електрониката и енергийната ефективност

По инициатива на Съвета по иновации при БТПП в Палатата се състоя КРЪГЛА МАСА на тема: „Ролята на иновациите в областта на електротехниката, електрониката и енергийната ефективност в България”. Тя бе организирана съвместно с Агенция СОФЕНА.

Кръглата маса бе открита от Васил Тодоров, гл. секретар на БТПП, и модерирана от доц. д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и член на УС на БТПП.

Основни доклади изнесоха: проф. Анна Стойнова, ръководител на Научно-изследователска лаборатория "Център за високотехнологични решения в електрониката", професор в катедра "Микроелектроника" при ТУ-София, на тема: Възможности за взаимодействие на науката с бизнеса чрез използването на капацитета на лабораториите и другите научно-производствени звена на ТУ-София” и доц. д-р Румен Атанасов, председател на УС на Българската асоциация по електроника и електротехника, член на Бюрото на Съвета по иновации, като неговият доклад бе на тема: Готова ли е българската икономика за Индустрия 4.0?”.

Владимир Томов, председател на новосъздадения Съвет за инвестиции при БТПП, представи визията си за бъдещата дейност на съвета.

Следващите три презентации бяха изнесени от ръководния екип на Агенция СОФЕНА: д-р инж. Здравко Георгиев, изпълнителен директор на СОФЕНА, и д-р инж. Надя Николова, председател на УС на СОФЕНА. Презентациите бяха съответно: „Обучение на електротехници относно интелигентни решения за управление на енергията“ по проект “SMARTEL”; „Ангажиране на европейски стартиращи компании и млади МСП в действия за устойчива енергия” по проект “START2ACT”; ”Прилагане на мерки за енергийна ефективност в офиса и мотивиране на служителите”.

Интересна презентация направи и Наталия Александрова от стартъп MClimate на тема: „Интелигентни устройства за 24-часово управление на отопление/климатизация за дома с мобилно приложение”.

В дискусията се включиха: инж. Иван Желязков, член на Съвета на директорите на ЦЕРБ; проф. Владимир Лазаров от ТУ-София и др.

Участниците в Кръглата маса отправиха апел към ръководството на БТПП да изготви становище и да го предостави на правителството относно Концепцията, разработена от Министерството на икономиката, свързана с готовността на българската икономика за Индустрия 4.0.


25.07.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад