Назад

БТПП отново не подкрепи административното увеличение на минималната заплата

На провелото се вчера заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) председателят на БТПП Цветан Симеонов не подкрепи минималната заплата за тази година, но се изказа в подкрепа на позицията на министъра на труда и социалната политика да се търси съгласие по въвеждането на механизъм за определянето на минималното възнаграждение.

На заседанието беше обсъден проектът на постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната през 2017 г. Минималното възнаграждение от 460 лева се обсъжда от тристранния съвет, тъй като през пролетта Върховният административен съд отмени постановлението на кабинета за вдигането на минималната заплата от началото на годината с мотив, че то не е съгласувано със социалните партньори.

БТПП по принцип не е срещу увеличението на най-ниското възнаграждение, а е срещу административното определяне, без да има икономическа обосновка и критерии, от които да зависи размера на минималната заплата.

Предложеният размер в постановлението от 460 лв. за МРЗ значително надхвърля горната граница, изчислена според обективни икономически критерии, изложени в обща позиция на Асоциацията на организациите на българските работодатели.

Остават притесненията, че с този ръст на МРЗ отново ще бъдат засегнати най-нискоквалифицираните работници, които не могат с производителността на труда си да покрият разходите за увеличените заплати. От друга страна, ще се свие „ножицата” на възнаграждение между нискоквалифицираните и средноквалифицираните позиции, което ще демотивира работниците/служителите с по-висока квалификация.

Пълният текст на становището на БТПП:  ТУК


07.07.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад