Назад

Среща с президента на Германо-българската индустриално-търговска камараПрезидентът на Германо-българската индустриално-търговска камара Тим Курт посети БТПП и проведе среща с председателя Цветан Симеонов. Гостът бе запознат със 122-годишната история на БТПП и дейностите в услуга и подпомагане на бизнеса и доброто сътрудничество със смесените и чуждестранни палати в България. Партньорството на БТПП с ГБТИК през годините е белязано от съвместни инициативи, обмен на икономическа информация и създаване на платформа за контакти между германски и български фирми.

По време на разговора бяха дискутирани предимствата и недостатъците на различните видове системи на членство в търговско-промишлените палати – доброволно и задължително.

Представена бе обновената версия на Единния търговски регистър на БТПП, както и услугите и консултациите, изготвяни от експерти на Палатата, Арбитражния съд и работата на GS1 България, осигуряваща на българските фирми достъп до глобалната система за автоматична идентификация и маркиране с баркод на продукти, услуги, логистични единици, локации и други.


04.07.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад