Назад

Бързи и безплатни справки за фирми чрез новата, модернизирана версия на Единния търговски регистър на БТППНовата, модернизирана версия на Единния търговски регистър на Палатата работи в реален режим и предлага широк кръг услуги на клиентите на БТПП. Подобрена е визията на регистъра, актуализирани са съществуващите функционалности, оптимизиран е и е обогатен модела на данните, подобрен е потребителския интерфейс, постигната е по-голяма бързина при изготвяне на справките.

Максимално е опростена процедурата, за извършване на справки за регистрираните търговци, сдружения, търговски представителства на чуждестранни лица, като за това не се изисква регистрация на клиента и вход с парола, а само с една или две стъпки след влизане в системата може да се получи информация по посочен критерий или комбинация от критерии.

Основни характеристики на ТР на БТПП – разлики и предимства в сравнение с регистъра на Агенцията по вписванията:

  • доброволен – регистрират се предимно фирми, които имат интерес от създаване на търговски отношения с чуждестранни партньори;
  • универсален – регистрират се не само фирми по ТЗ, но и сдружения по ЗЮЛНЦ, дружества по ЗЗД, университети, институти и други правни субекти;
  • повишава видимостта на фирмите в дигиталния свят за настоящи и бъдещи партньори;
  • постоянна актуализация на данните;
  • двуезичен;
  • уникален относно данни за регистрираните търговски представителства на чуждестранни лица в България;
  • допълнителни обстоятелства, които не се съдържат в държавния регистър.

В случай че търсеният търговец, сдружение/организация не е вписан в Единния доброволен търговски регистър на БТПП, Палатата може по заявка на клиента да изготви справка въз основа на други надеждни източници на информация.

Достъпът до регистъра е възможен по всяко време на денонощието, софтуерът предоставя и други облекчения при администрирането на процеса.

За извършване на справките не се заплаща (ако са маркирани до 10 фирми - моля, вижте приложения по-долу видеоурок).

Разработването на информационната система на Единния търговски регистър на БТПП, технологичното й обновяване, ежемесечна поддръжка се финансират изцяло и само със средства на БТПП.

Видеоурок за извършване на справки  ТУК


04.07.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад