Назад

БТПП и БАИТ обсъдиха възможности за партньорствоДинамичното развитие на ИТ-технологиите и пазара бяха във фокуса на срещата на председателя на БТПП Цветан Симеонов с Огнян Траянов, председател на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ).

Отбелязано бе значението на персонализираното образование в контекста на изискванията на обществото в условията на 4-та индустриална революция. Г-н Траянов сподeли, че фирми-членки на БАИТ реализират проекти и инициативи за съвременно образование, отличаващо се с гъвкавост и персонализация.

На срещата бяха обсъдени възможности за бъдещо сътрудничество, както и важността на облекчаването на бизнеса чрез въвеждане на електронни услуги. В тази връзка БТПП и БАИТ могат да подпомогнат браншови камари от други сектори на икономиката с ИТ-решения за фирмите от съответния бранш, с които те да повишат конкурентоспособността си.

БТПП се ангажира да сътрудничи за партньорство между БАИТ и GS1 във връзка с внедряването на стандартите GS1 в софтуерните решения на фирмите от Асоциацията. Последното би довело до получаването на добра синергия от високотехнологични софтуерни решения и международно утвърдени стандарти, което да доведе до увеличаване на ползите за ползвателите на тези решения и по-добра оперативната съвместимост между различните системи.

От друга страна, двете организации чрез специализирани събития и форуми могат да работят за информираността относно актуални възможности и изисквания, които засягат всички, както и да популяризират съществуващите добри практики, за да бъдат оценени и подпомогнати от обществото.


30.06.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад