Назад

Представяне на концепция за виртуален образователен клъстерГлавният секретар на БТПП Васил Тодоров участва в кръгла маса на тема:

"Възможности за съдаване на виртуален образователен клъстер във ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий". Събитието беше организирано от Стопанския факултет на Великотърновския университет.

Концепцията за създаването на виртуалния образователен клъстер беше представена от ръководителя на проекта - доц. д-р Недко Минчев. Целта на проекта е да се създаде виртуална платформа в интернет, която да привлече като участници работодатели, студенти и преподаватели. В тази система студентите, под методическото ръководство на преподаватели от университета, ще анализират и решават конкретни казуси от практиката.

В рамките на дискусията бяха направени конктретни предложения за усъвършенстване на тази концепция като се предвиди възможността практическите казуси да се формулират от включените в платформата работодатели, както и да има възможност да се работи от страна на студентите в екип.

БТПП има добър опит в подкрепата и насърчаването на създаване на клъстери.

Пример за това е действащият Клъстер Подемна техника:

www.hoists-bulgaria.com


01.06.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад