Назад

Доц. д-р Недко Минчев от Стопанския факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ посети БТПП

Палатата ще окаже съдействие на студентите в раздела предприемачество, както и има готовност при интерес по време на подготовката да ги запознае с новостите в прилагането на системата GS1


На среща в БТПП доц. д-р Недко Минчев от Стопанския факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Цветан Симеонов – председател на БТПП и Васил Тодоров – главен секретар на Палатата обсъдиха възможности за сътрудничество при обучението на студентите и въвеждането им в бизнес среда чрез създаването на виртуални фирми.

БТПП потвърди интерес към създаването на клъстери и заяви желание за участие в организираната от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ кръгла маса и споделянето на опита си сред студентите.

Темата на организираната от ВТУ кръгла маса е „Възможности за създаване на виртуален образователен клъстер“, сподели доц. Минчев, който е ръководител на изследователски проект „Изследване на възможностите за създаване на виртуален образователен клъстер във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ на Стопанския факултет.

Палатата ще окаже съдействие на студентите в раздела предприемачество, както и има готовност при интерес по време на подготовката да ги запознае с новостите в прилагането на системата GS1 и използването на глобалните стандарти, позволяващи автоматизация в проследяването на процесите по веригата в различни сектори на икономиката.

 


26.05.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад