Назад

Зам.-председателят на БТПП Георги Стоев участва в заседание на Европейския икономически и социален комитетЗаместник-председателят на БТПП Георги Стоев участва в  заседанието  на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) за подготовката на предстоящата пленарна сесия и на кръглата маса ЕС и Япония  в Брюксел.

По време на заседанието бяха обсъдени  „Принос на ЕИСК към работната програма на Европейската комисия за 2018 г”. и  „Актуална информация във връзка с излизането на Обединеното кралство от ЕС”.

Проучването относно въздействието на цифровизацията и икономиката на търсенето върху пазара на труда и последиците за заетостта и колективните трудови правоотношения бе представено от Вилем Питер де Гроен и Каролин Ленартс от Центъра за европейски политически изследвания (CEPS) в Брюксел.

Георги Стоев запозна участниците с въпроси относно предстоящата кръгла маса ЕС-Япония, както и с презентацията, поискана от японската страна за кръглата маса през юли т.г. Той говори също и относно представеното становище за  въздействието на изкуствения интелект върху (цифровия) единен пазар, производството, потреблението, заетостта и обществото.

Участниците в срещата обсъдиха и темите: Средносрочната оценка на програмата „Еразъм+“, Ускоряване на иновациите в областта на чистата енергия, Взаимодействащи си интелигентни транспортни системи и Структурирането на пазара на електроенергия.

Европейският план за действие в областта на отбраната и съвместни научни изследвания в новаторските отбранителни технологии и продукти ще бъде обсъден на следващо заседание на ЕИСК.


31.05.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад