Назад

БТПП бе домакин на конференция на тема „10 години България в ЕС – ползи и предизвикателства

Съвпадение и по позицията на БТПП относно необходимостта от продължаване на усилията за реализиране на перспективите пред страните от Западните Балкани
БТПП бе домакин на конференция на тема „10 години България в ЕС – ползи и предизвикателства. Приносът в сътрудничеството със страните от ЦЕФТА”, организирана съвместно с партньорския проект на Асоциацията на немските търговско-икономически палати (DIHK) и ЦЕФТА „Приложение на ЦЕФТА за подпомагане на интернационализацията на икономиката на Югоизточна Европа“, Enterprise Europe Network ( EEN) към БТПП и Уникредит Булбанк.

Конференцията имаше за цел да представи резултатите от членството на България в Европейския съюз за периода от 10 години, до къде е стигнала подготовката на българското председателство на ЕС през 2018г., новите перспективи и предизвикателства пред България в ЕС – в това число и БРЕКЗИТ, както и опитът на България и предимствата за развитието на регионалното сътрудничество. Експерт от ТПП на Тирана представи общият напредък през последните 10 години от Споразумението ЦЕФТА.

Събитието бе официално открито от г-н Цветан Симеонов, председател на БТПП, който представи ползите от членството в ЕС, сред които преобразяването на нормативната уредба и демократизирането на законодателството. Той изрази необходимостта от европейска интеграция, затвърждаването на членството и разширяването на ЕС. Г-н Симеонов отеляза, че в последните години за наше удовлетворение особено в икономическата област има над 60% външнотърговски обмен в рамките на Европейския съюз. Той посочи и недостатъците, сред които и неизпълнената Лисабонска стратегия, приета на срещата на Европейския съвет в Лисабон през 2000 г, предвиждаща ЕС да се превърне в най-динамичната и конкурентоспособна икономика в света към 2010 г.

Министърът на икономиката – Емил Караниколов поясни, че членството на България в ЕС е положителен фактор за икономическото развитие на страната ни, както и превръщането на България в разпознаваема и привлекателна бизнес локация, доказателство за което е и номинирането на страната ни през 2016 г. от списание "Форбс" като една от топ 10 дестинации в света за стартиране на иновативен бизнес.

В рамките на първата сесия –Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България представи визиите за бъдещето на Европейския съюз, Стамен Янев, изпълнителен директор на БАИ акцентира върху привличането на чуждестранни инвестиции през последните 10 години. За повече информация ТУК. Маргарита Ганева, директор на директор на дирекция „Външноикономически отношения“, Министерство на външните работи представи предстоящите инициаитви на МВнР – сред които членството на България в ОИСР, изграждането на комуникационна стратегия и др.

Във втората сесия на конференцията се проведе заседание на Евроклуба към БТПП, като председателя на Евроклуба – проф. Ингрид Шикова, Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Младен Ламбев, координатор на парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС и Беата Папазова, съветник „Европейска интеграция и проекти“към БТПП обсъдиха предстоящите дейности по време на българското председателство.

Министър Павлова сподели, че на 31 май официално ще започне работа Министерството, което ще има за задача да организира българското председателство. Тя обяви и приоритетите, сред които икономически растеж, единен пазар, енергиен съюз, сигурност и миграция, като спомена, че окончателно те ще станат ясни в края на годината.  В рамките на последвалата дискусия, проф. Шикова предложи с цел, по-голяма разпознаваемост, приоритетите на България да бъдат обединени в 3 – К /конкурентоспособност, кохезия и култура/, а мото да бъде „ Всички за Европа и Европа за всички. Отбелязана бе близостта във вижданията на властта и бизнеса за проритети по време на българското председателство, като  настояването на DIHK за интеграцията на страните от Западните Балкани бе подкрепено в позицията на Лиляна Павлова, която потвърди, че това ще бъде сред приоритетите на Министерството.

Следобедните сесии в конференцията бяха насочени към бизнеса и европейските програмите, от които могат да се възползват предприемачите. Ивелина Пенева, директор на дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" към Министерство на икономиката представи възможностите за финансово подпомагане на МСП. За повече информация ТУК. Наталия Ефремова, зам.-главен директор „Европейски фондове“ и ръководител на управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси“, министерство на труда и социалната политика запозна участниците с ролята на Оперативната програма за Развитие на човешките ресурси за финансовата подкрепа за увеличаване на работните места и повишаване на заетостта. Презентацията – ТУК.

ИАНМСП и тяхната подкрепа за по-нататъшното интегриране на българските предприятия в европейския пазар бе представена от Боряна Минчева, началник на отдел „Международно сътрудничество”. Влиянието на БРЕКЗИТ и очакваните последици бяха представни от г-жа Олга Чугунска, експерт „ Икономически анализи и политика“ към БТПП.

В последната сесия акцент бе поставен върху регионалното сътрудничество:

Презентациите може да откриете ТУК.

-        Мариус Младенов, началник на отдел „Програми за европейско териториално сътрудничество и добросъседство“ Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“  към Министерство на регионалното развитие и благоустройството

-         Емил Савов, заместник – изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България

-        Пранвера Доми, Търговско-промишлена палата на Тирана

Над 90 представители на дипломатическия корпус, бизнеса, студенти  и медии взеха участие в целодневната конференция, посветена на членството на България в ЕС.

 

 


31.05.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад