Назад

Позицията на БТПП по Брекзит и очаквани последициБТПП представи част от своя анкета и детайлен доклад-проучване на партньорска организация от Великобритания относно Brexit. Проучването от Обединеното Кралство е проведено през май 2017 година сред 1000 фирми. В пресконференцията участваха председателят на Палатата Цветан Симеонов и Олга чугунска, експерт "Анализи", БТПП.

БТПП се старае да отговори на предизвикателствата на времето, като проучва и анализира всяка една предстояща промяна в кръга на икономическите интереси на България, категорична бе Олга Чугунска.

"Едната насока е вътрешната икономическа обстановка, по която даваме предложения – в процеса на формиране на програмата на партиите преди време, а и сега по време на реализацията им. Втората насоката е участието ни в международната търговия – като причината е, че България много разчита на интернационализацията", допълни още тя. По време на презентацията бе обърнато внимание, че износът като дял от БВП е над 60%. При наши проучвания фирмите показват, че изключително много разчитат на увеличаване на износа, обясни експертът от Палатата.

Брекзит е една възможност да подобрим резултатите от икономическото ни сътрудничество между България и Великобритания, каза председателят Цветан Симеонов. Той подчерта "Окуражени сме от това, че един от изводите на британското проучване, е че те искат да се възползват от Брекзит за засилване на свободата на търговията".

Великобритания си остава сериозен финансов център, в който са концентрирани средства за инвестиции и се насочват към подходящи дестинации. 

От проучването на БТПП проличава подценяване от страна на българския бизнес от ефектите от Брекзит и недооценяване на възможностите, които се създават от ситуацията.

Затова препоръчваме използването на разширения интерес към това какво ще се случи във Великобритания за създаване на нови възмжности за българската икономика и привличане на инвеститори от финансови центрове, посочи Чугунска.

Наблюдава се ръст във вътрешното търсене и потребление – но това е далеч от очакванията за една икономика, която разчита на външния пазар. В този смисъл това представяне днес е част от усилиятата на БТПП за разширяване на съществуващите контакти и търсене на нови пазари.

Дори и някои държави, които звучат доста екзотично – като Монголия, Рунда, Гвинея не трябва да се зачертават като бъдещи източници на сътрудничество, както и да се насочат и усилия към напр. държави, с които имаме споразумения за търговия (Канада –СЕТА). 


25.05.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад