Назад

БТПП участва в Заседание на Временната комисия за проучване на случаите на неизплатени заплати от работодателите

Пред Временната комисия за проучване на случаите на неизплатени заплати, БТПП, БСК, КРИБ, АИКБ, КНСБ и омбудсманът представиха своите позиции относно предложенията за промени в законодателството, внесени в Народното събрание от Мая Манолова и от КНСБ, чиято формална цел е справяне с казусите на неизплащане на възнаграждения от страна на работодатели.

Работодателските организации представиха общото си становище по време на дискусията. Основният акцент в становището е несъгласие с предложените мерки за решаване на проблема на неизплащане на възнаграждения, който засяга само ограничен брой работодатели. Предлаганите промени в законодателството компрометират основни правни институти – като ограничената отговорност на съдружниците в ООД, гаранциите за ипотекарните кредитори и залогодателите, създават се предпоставки за преоценка на риска и повишаване на цената на банковите кредити, което безспорно ще бъде спирачка пред нашата икономика и ще засегне всички предприятия.

С официалното становище на АОБР може да се запознаете ТУК.


19.05.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад