Назад

Пазарът на въглеродни емисии в Тайван и ЕСЗаместник-председателят на БТПП Георги Стоев участва по покана на Европейския Институт за Азия в семинар, посветен на пазара на въглеродни емисии в Тайван.

Семинарът се състоя в ЕИАС -Брюксел с участието на представители на Тайванската Администрация за защита на околната среда (EPA), EIAS, институции на EС, членове на  мозъчни тръстове и  академичната общност под общата тема  “Представяне на пазара на въглеродни емисии в Тайван”

Той беше открит от председателя на Европейския Институт за Азия.

Темата за климатичните промени е сред важните проблеми за устойчивото развитие на света.

След постигнатите компромиси по време на конференцията за  климата  в Париж  през 2015 за много държави в Европа, Китай, Япония и други страни, политиките за оценяване на въглеродните емисии се превърна във важен компонент за трансформиране на традиционните производства и осъществяване прехода към ниско въглеродни икономики. Примерът на Тайван в приемането на серия от законодателни и регулаторни мерки, за да инициира и подпомогне усилията за тази адаптация на различни промишлени сектори, бе основната тема на форума.

Наред със законодателните инициативи беше обсъден и механизмът за оценяване на въглеродните емисии като важна стъпка за решаване на проблемите. Тайванските експерти представиха и националната схема за намаляване на въглеродните емисии с 50 процента до 2030 г.

Форумът събра заедно експерти от Тайван и ЕС, които обсъдиха и формите за засилване на международното сътрудничество и участието на ЕС в пазара на въглеродни емиси в Тайван. Георги Стоев представи опита на БТПП и Европалати и отправи покана към участниците да представят тези възможности и  пред българските фирми и членовете на БТПП. 


17.05.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад