Назад

Проведе се среща между председателя Цветан Симеонов и скулптора Андрей ВрабчевПроведе се среща между председателя Цветан Симеонов и скулптора Андрей Врабчев. Повод за нея бе настоящото изследване на г-н Врабчев за публичната дипломация, което извършва и от името на Дипломатическия институт към МВнР.

Бяха обсъдени въпроси, свързани с международното сътрудничество на Палатата със чуждестранни актьори и сродни организации, като от своя страна г-н Врабчев дефинира обекта на изследването си като не само класическата публична или културна дипломация, а като спектрум от формални и неформални връзки, които се развиват от правителствени и в случая – неправителствени – организации, с цел засилване на сътрудничеството между различните нации.

Сред темите на разговора бе и кампанията на Българската търговско-промишлена палата за възстановяване на къщата на Иван Грозев в Карлово и превръщането ѝ в музей. 

 В своя стремеж да запази изворите на българщината за бъдещите поколения, БТПП осигури средствата за закупуване на имота в навечерието на 120-годишнината от създаването на първите търговски палати в България.

Председателят на Палатата обясни, че все още не са достатъчно събраните средства и оформянето на музей в негова памет, което се забавя заради намалената активност на дарителите.

В продължение на разговора, като пример за тези т.н. „символни дейности“ от страна на частната сфера, промотиращи сътрудничеството и международните отношения между държавите, г-н Симеонов представи дейността на Клуба на Смесените и чуждестранни палати в България (http://www.bcci.bg/JointChamBG/), сътрудничеството на БТПП с палати и партньори от трети страни, съвместно изпълнение на проекти със социална или културна стойност, както и организирането на бизнес делегации в чужбина.

Обсъдени бяха още и участието на БТПП в Асоциацията на Балканските палати, поради фокусирането на изследването върху страните от Югоизточна Европа, както и сътрудничеството с други държави от региона в сферата на културното опазване.


17.05.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад