Назад

Новите кредитни продукти на Банка ДСК за МСП бяха представени в Палатата

Информационен ден, организиран от Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП
В БТПП се състоя Информационен ден, организиран от Съвета по иновации и развитие на технологиите (СИРТ) при БТПП и Банка ДСК на тема: Новите кредитни продукти на Банка ДСК за МСП и за бенефициенти от малкия и средния бизнес по европейски програми”. Информационният ден бе открит и модериран от доц.д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на СИРТ и член на УС на БТПП.

Основните презентации бяха изнесени от Румяна Иванова, директор Дирекция „Малки и средни предприятия и агробизнес” в ЦУ на Банка ДСК, на теми:

  • БАНКА ДСК“ – партньор на бизнеса и земеделските производители в България;
  • Банка ДСК в подкрепа на малкия и среден бизнес чрез европейски и национални гаранционни схеми.

Eвгений Иванов, генерален мениджър на “Евроконсултантс България С.А” АД, изнесе експозе на тема „Възможности за финансиране на проекти на фирми по ЕСИФ през 2017 г.”

Към Информационния ден бе проявен голям интерес и той бе посетен от около 40 участници, предимно от средите на бизнеса, като банката също бе поканила свои клиенти и партньори. В дискусията се включиха: доц. Емил Влахов от Институт за физика на твърдото тяло при БАН, Георги Бахаров от фирма Дендрит. Доц. Георги Райчевски от ГИС Трансфер център отговори на въпрос относно ОП НОИР и др.


24.04.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад