Назад

21 април 2017 г. - Предстои Българо-китайски бизнес форум

С участие на представители на Федерацията на промишлеността и търговията на Китай


Българската търговско-промишлена палата и Федерацията на промишлеността и търговията на Китай организират Българо-китайски бизнес форум на 21 април 2017 г. /петък/ от 10 часа в Палатата.

Представители на Федерацията на промишлеността и търговията на Китай ще посетят България с цел запознаване с бизнес климата и инвестиционни възможности на страната, както и обмен на информация и идеи за сътрудничество в сферите от взаимен интерес.

Делегация ще бъде водена от г-н Хуан Жежу, изпълнителен заместник-председател на Федерацията на промишлеността и търговията на Китай. От интерес за делегацията е провеждането на срещи с български компании от секторите: инвестиции, енергетика, алтернативни енергийни източници, селско стопанство, инфраструктура, текстилна промишленост, машиностроене, високи технологии и др.

Фирмите, които имат желание за участие във форума, следва да изпратят попълнена регистрационна карта  в срок до 19 април (сряда) на e-mail: v.velichkov@bcci.bg  или факс: 02 987 32 09. Участието във форума е безплатно.

За допълнителна информация: БТПП, Дирекция ”Международно сътрудничество и международни организации”, тел.: 02 8117 497, 8117 494.

Приложение:

Регистрационна карта с проекто-програма

Списък с членовете на китайската делегация.


12.04.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад