Назад

АОБР изпрати официално писмо до председателя на КЕВР във връзка с намерението за увеличение на цената на електроенергията

Според членовете на АОБР, индустрията ще понесе солидни загуби, в резултат от забавените действия на КЕВР


Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), обединяваща четирите национално представителни работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, изпрати официално писмо до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) във връзка с намерението за увеличение на цената на електроенергията и, по-конкретно – добавката „задължение към обществото“.
 
В писмото се подчертава, че през първите месеци на 2017 г. държавната енергетика функционираше в условията на несигурност и непредвидимост, което заедно с липсата на прозрачност на пазара на балансираща енергия, е довело до съмнения за надеждността на електроенергийната система и подозрения за манипулации в ценообразуването. Работодателите напомнят, че увеличението на цената на електроенергията е в пряка причинно-следствена връзка с отложеното увеличение на цената на природния газ, а кръстосаното субсидиране води до дискриминационно отношение спрямо индустрията.
 
Според членовете на АОБР, индустрията ще понесе солидни загуби, в резултат от забавените действия на КЕВР в посока пълна либерализация на енергийните пазари, а увеличението на „задължения към обществото“ окачествяват като „най-мързеливото“ решение за сектор електроенергетика, неосноваващо се на пазарни принципи.
 
„Смятаме, че резервите и буферите в сектора са достатъчна предпоставка за прогреса към пазарни отношения, което към настоящия момент не се осъществява. Не намираме логика в необходимостта от увеличение на ценообразуващите елементи за високоефективното комбинирано производство, най-вече с оглед края на отоплителния сезон. Остава впечатлението, че въпросните когенерации изпитват остра необходимост от покриване на неясни разходи, оптимизирайки цената за количествата енергия, която подлежи на изкупуване от НЕК на преференциални цени. Смятаме, че е налице противоречие с генералната концепция за високоефективно комбинирано производство, а именно – производството на електроенергия да е съпътстваща, а не основна дейност, която е от естество да предизвика сътресения в ценовите компоненти за всички крайни потребители“, се казва още в писмото на АОБР.
 
Четирите работодателски организации настояват КЕВР да потърси по-усърдно алтернативни възможности за оптимизиране на цените, които да не водят до увеличение на цената „Задължения към обществото“ на всеки няколко месеца. Работодателите напомнят, че в настоящия момент енергоемкият бизнес е поставен под натиска на едновременното увеличение на цената на природния газ и на електроенергията.
 
 

31.03.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад